Zanim nastąpi wysyłka formularza wypełnianego na landing page, następuje jego automatyczne sprawdzenie. Dotyczy ono tego, czy wymagane pole zostało uzupełnione, jak też czy wprowadzone dane mają odpowiedni format (pola URL czy email). Obecnie aplikacja Landingi umożliwia prezentację tych komunikatów w językach polskim oraz angielskim.

Poniższy skrypt umożliwia zastosowanie komunikatów w językach innych, niż wymienione. Możliwe jest też zastosowanie całkowicie własnej treści komunikatów.

Poniżej znajduje się skrypt, który należy dodać do landinga:


<script>
$(window).on('load', function(){
  var required = 'xxxx'
  var notAnEmail = 'xxxx'
  var notAPhone = 'xxxx'
  var notAnURL = "xxxx"

  $('.form-error-tooltip span').each(function(index, field){
    if (field.innerHTML === 'Wymagane') {
      field.innerHTML = required
    }
    if (field.innerHTML === 'Podaj poprawny e-mail') {
      field.innerHTML = notAnEmail
    }
    if (field.innerHTML === 'Podaj poprawny telefon') {
      field.innerHTML = notAPhone
    }
    if (field.innerHTML === 'To nie jest adres WWW'){
      field.innerHTML = notAnURL
    }
  })
})
</script>


Użycie skryptu
4 zmienne (var) służą przechowaniu wartości, które mają zostać wstawione przez skrypt zamiast standardowych komunikatów błędów. Zmienne te odpowiadają możliwym typom błędów, odpowiednio:

required - brak jakiejkolwiek wartości w polu wymaganym (puste pole);
notAnEmail - nieprawidłowy format danych w polu email;
notAPhone - nieprawidłowy format danych w polu nr. telefonu;
notANURL - nieprawidłowy format danych w polu adres URL (www).

W każdej ze zmiennych, w miejsce znaków 'xxxx' należy podać swój tekst, który ma być wyświetlany, koniecznie należy pozostawić cudzysłowie.

Nie ma potrzeby modyfikowania żadnych innych parametrów, skrypt powinien zadziałać automatycznie po dodaniu go do landinga i wystąpieniu błędów podczas próby przesłania formularza.

Wersja angielska
Jeśli komunikaty na Twoim landingu są wyświetlane w języku angielskim, skorzystaj z poniższej wersji skryptu. 

<script>
$(window).on('load', function(){
  var required = 'xxxx'
  var notAnEmail = 'xxxx'
  var notAPhone = 'xxxx'
  var notAnURL = "xxxx"

  $('.form-error-tooltip span').each(function(index, field){
    if (field.innerHTML === 'Required') {
      field.innerHTML = required
    }
    if (field.innerHTML === 'This isn\'t an email') {
      field.innerHTML = notAnEmail
    }
    if (field.innerHTML === 'This isn\'t a phone number') {
      field.innerHTML = notAPhone
    }
    if (field.innerHTML === 'This isn\'t a valid WWW address'){
      field.innerHTML = notAnURL
    }
  })
})
</script>

Did this answer your question?