Istnieje możliwość przechwycenia parametrów przekazywanych w adresie landing page'a  (parametry GET) i wyświetlenia ich na stronie. Użyjmy poniższego przykładu:

https://www.landpage.co/dynamic-text-replacement?name=Buy%20Landingi%20now%20and%20start%20getting%20leads%20like%20a%20pro


Parametry GET w URL rozpoczynają się po znaku "?", w tym przypadku są jest to name.

Załóżmy, że chcemy utworzyć mailing do naszej listy kontaktów i chcemy żeby rozsyłane maile zawierały linki do naszego landing page. Jest to dobra okazja, żeby trochę spersonalizować przekaz do odbiorców mailingu, np. poprzez dodanie imienia adresata na landingu.

  1. Aby to zrobić, trzeba przejść do dashboard'u swojego landing page, utworzyć nowy skrypt, wklejając poniższy kod do zakładki "Kody JavaScript" na rekomendowanej pozycji 'Body na dole' na 'Stronie głównej':
<script>
(function(){
    'use strict';
    var urlVars = getUrlVars();
    var findDynamicPhrases = new RegExp('\%(.*?)\%', 'g');
    var findPercent = new RegExp('%', 'g');
    var sections = $('.widget-text');
    function escapeOutput(toOutput){
    return toOutput.replace(/\&/g, '&')
        .replace(/\</g, '<')
        .replace(/\>/g, '>')
        .replace(/\"/g, '"')
        .replace(/\'/g, '&#x27')
        .replace(/\//g, '&#x2F');
}

    function convertPhrase(string) {
        string = string.replace(findPercent, '').split('||');
        var dynamic = string[0];
        var fallback = string[1];
        var result = fallback;
        if ($.isEmptyObject(urlVars)) {
            return result;
        }
        $.each(urlVars, function (key, value) {
            if (value === '') {
                return false;
            }
            var findKey = new RegExp('{{'+key+'}}', 'g');
            if (dynamic.match(findKey)) {
                result = dynamic.replace(findKey, decodeURIComponent(value));
                return false;
            }
        });
        return escapeOutput(result);
    }

    sections.html(function(i, old){
        return old.replace(findDynamicPhrases, convertPhrase);
    });
})();
</script>

     
      2. Następnie, trzeba wejść do edytora landing page'a, dodać odpowiedni tekst, zgodnie z poniższym wzorem:

%Cześć {{name}},||Cześć!%

Przy czym, treść zdania można oczywiście dowolnie zmienić - ważne jest żeby całe zdanie znalazło się pomiędzy znakami "%".

W podwójnym nawiasie klamrowym podajemy nazwę parametru, który ma zostać przekazany jako dynamiczna treść.

Po dwóch znakach "|" umieszczamy alternatywny tekst, jeśli z jakiegoś powodu szukany przez nas parametr GET nie znajdzie się w linku. 


I gotowe 😉

Did this answer your question?