Video w tle jest świetnym elementem do polepszenia odbioru wizualnego Twojej strony docelowej!

1. Przejdź do Twojego opublikowanego landing page'a i po kliknięciu w prawym przyciskiem myszy w obszarze landing page'a otwórz konsolę wybierając "Zbadaj" (EN "Inspect").

2. Odszukaj ID body, czyli całego landing page'a i skopiuj je.


3. Następnie przejdź do dashboard'u i ustawień wybranego landing page'a.
Dodaj poniższy kod JavaScript do swojego landinga (tutaj wykorzystasz skopiowane ID):
 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-ftp/script/jquery.tubular.1.0.js"></script>

<script type="text/javascript">
$().ready(function() {
$('#%ID%').tubular({videoId: '%YOUTUBE_ID%', ratio:16/9});
        });
</script>


3. W miejscu %ID% umieść ID strony, skopiowane w 1. kroku.

4. W miejscu %YOU_TUBE_ID% umieść ID Twojego video, które znajdziesz w linku Twojego video.


Jak dodawać kody JavaScript, dowiesz się z tej instrukcji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas na czacie w aplikacji, który jest stale dostępny w dolnej części ekranu 😊

Did this answer your question?