Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wiedzą czym różni się domena od sub domeny oraz czym są rekordy DNS. Jeśli nie znasz jeszcze tych pojęć, nic prostszego! Przeczytaj artykuły poniżej:
"Domena główna a subdomena - różnice."
"Dodawanie domen do konta."

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego CPanel,

2. Znajdź Simple Zone Editor,

3. W tym miejscu, możesz dodać nowe rekordy CNAME i/lub A domeny. Rekordy wymienione są w instrukcjach:
"Przekierowanie domeny głównej",
"Przekierowanie subdomeny".


Przekierowanie może trwać od 1h do 24h zanim zacznie działać prawidłowo. Jeśli po tym czasie landing page wciąż nie jest widoczny pod wybranym adresem, skontaktuj się z naszym działem wsparcia
support@landingi.com.

Did this answer your question?