Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wiedzą czym różni się domena od sub domeny oraz czym są rekordy DNS. Jeśli nie znasz jeszcze tych pojęć, nic prostszego! Przeczytaj artykuły poniżej:
"Domena główna a subdomena - różnice."
"Dodawanie domen do konta."

  • Aby przekierować domenę z Futurehost musisz zalogować się do panelu zarządzania Futurehost. Następnie, kliknij domenę/sub domenę, do której będziesz dodawać przekierowania,
  • Wybierz z opcji dostępnych dla domeny "Edycja strefy DNS",
  • Teraz ustaw przekierowania typu CNAME i/lub A dla sub domeny/domeny głównej, jakiej chcesz użyć,
  • Finalnie, zapisz zmiany.

Przekierowanie może trwać od 1h do 24h zanim zacznie działać prawidłowo. Jeśli po tym czasie landing page wciąż nie jest widoczny pod wybranym adresem, skontaktuj się z naszym działem wsparcia na support@landingi.com.

Did this answer your question?