1. Informacja o cookies

Informacja o stosowaniu cookies powinna pojawić się po wejściu na Twoją stronę. Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm., dalej jako ustawa), którego treść stanowi:

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że: 

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.Informację o stosowaniu cookies najlepiej zamieścić za pomocą top bara albo okienka typu „pop up“ tak by osoba odwiedzająca stronę mogła się zapoznać z informacją natychmiast. Niedopuszczalne jest informowanie w tekście strony gdyż osoba odwiedzająca może nie zauważyć komunikatu. Informacja o stosowaniu cookies powinna odsyłać do szerszego dokumentu – najczęściej Polityki Prywatności – gdzie spełnione są obowiązki informacyjne, o których mowa w powyżej cytowanym przepisie. 

Wersja krótka informacji o stosowaniu cookies:

Cookies pomagają ulepszać stronę. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat Polityki Cookies.

Wersja rozbudowana:

W ramach naszej strony stosujemy cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dla plików cookies. Więcej informacji.

2. Polityka Prywatności.

Przykładowe wzory polityki prywatności zostały dołączone na końcu dokumentu. Możesz zastosować dowolną politykę prywatności, jednak najważniejsze, by za pomocą tego dokumentu zrealizować obowiązki informacyjne, o których mowa w cytowanym powyżej przepisie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Osoby odwiedzające Twoją stronę, mogą zostać poinformowane o starcie projektu, rozpoczęciu sprzedaży czy kampanii albo ofercie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jesteś zobowiązany uzyskać zgodę każdej osoby, która poda e-mail lub inne dane, które mogą stanowić dane osobowe i odpowiednio ją poinformować. Możesz posłużyć się przykładowymi wzorami:

1. Oferty:

 • wysłanie jednej oferty:

Chcę otrzymać ofertę od [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

 • cykliczne wysyłanie ofert do czasu cofnięcia zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] w celu otrzymywania informacji o ofertach handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

 • cykliczne wysyłanie ofert przez Administratora oraz podmiotom z grupy kapitałowej, do czasu cofnięcia zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] oraz ich udostępnienie podmiotom z grupy kapitałowej w celu otrzymywania informacji o ofertach handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia. W każdej chwili zgoda może zostać cofnięta.

 • cykliczne wysyłanie ofert i możliwość wysyłania za pomocą programów do automatycznej komunikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] w celu otrzymywania informacji o ofertach handlowych także przy użyciu programów do automatycznej komunikacji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

2. Rozpoczęcie sprzedaży / start kampanii

 • wysłanie jednej informacji:

Chcę otrzymać informację o [starcie kampanii / rozpoczęciu sprzedaży] od [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

3. Newsletter

 • cykliczne wysyłanie wiadomości o charakterze marketingowym (ogólne informacje na temat produktu) do czasu cofnięcia zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] w celu otrzymywania informacji marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

 • cykliczne wysyłanie wiadomości o charakterze informacji handlowch (informacje o charakterze sprzedażowym) do czasu cofnięcia zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] w celu otrzymywania informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia.

 • cykliczne wysyłanie ofert przez Administratora oraz podmiotom z grupy kapitałowej do czasu cofnięcia zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Miejscowość] przy ul. [Ulica] oraz ich udostępnienie podmiotom z grupy kapitałowej w celu otrzymywania informacji o ofertach handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do danych, zmiany, usunięcia. W każdej chwili zgoda może zostać cofnięta.

3. Szablony Polityki Prywatności.


Polityka Prywatności – wzór 1
Logo lub nazwa firmy

 • Szanujemy prawo do prywatności osób odwiedzających naszą stronę (dalej łącznie jako „Użytkownicy”).
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych. Przetwarzamy je wyłącznie w oparciu o zgodę i zgodnie ze wskazanym celem. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 • Połączenie z naszą witryną jest bezpieczne! Używamy protokołu szyfrowania SSL dzięki czemu Użytkownicy mają pewność, że znajdują się na naszej stronie.[Jeżeli jest wdrożony SSL. Warto wiedzieć, że art. 20 ust. 1 pkt.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada obowiązek informacyjny, który brzmi: Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o: 2) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, Można go zrealizować poprzez stosowanie SSL oraz przekazanie informacji jak zaproponowana. Więcej informacji: https://www.cyberlaw.pl/prawo/1-obowiazek-informacyjny-e-uslugodawcy-o-ktorym-nie-zapominaj/]
 1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym Użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z naszej strony, które przechowywane są po stronie Użytkownika.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat Użytkowników naszej strony. W tym celu korzystamyz kodu Google Analytics [Jeśli są inne - należy je tutaj podać]. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność naszej strony. UsługaGoogle Analytics [Je śli są inne, należy podać] gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny trafił na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Usługi na naszej stronie etc.
 3. Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 i 2 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej strony dla Użytkowników.
 5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [Data do wpisania]. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności – wzór 2
Logo lub nazwa firmy

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Zobacz co robimy:

 • Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. O tym jak jest to dla nas ważne świadczy m.in. fakt, że wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.Ponadto połączenie z naszą stroną [Podajemy adres strony, np. www.strona.pl] jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.[Jeżeli jest wdrożony SSL. Warto wiedzieć, że art. 20 ust. 1 pkt.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada obowiązek informacyjny, który brzmi: Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o: 2) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, Można go zrealizować poprzez stosowanie SSL oraz przekazanie informacji jak zaproponowana. Więcej informacji: https://www.cyberlaw.pl/prawo/1-obowiazek-informacyjny-e-uslugodawcy-o-ktorym-nie-zapominaj/ ]
 • Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy nikomu Twoich danych.
 • Nie przetwarzamy danych osobowych innych niż te, na które wyrazisz zgodę i tylko w takim celu przetwarzania jaki potwierdzisz wyrażając zgodę. Przysługuj Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 • Korzystamy z cookies w celu:dostosowania zawartości naszej strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb (np. rozdzielczość ekranu);tworzenia statystyk co do sposobu korzystania z naszej strony (np. liczby wejść) i analizy ruchu na stronie;utrzymania Twojej sesji i przechowywania danych sesyjnych w celu wygodniejszego korzystania z naszej strony.
 • Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym – przeglądarce i są przeznaczone są do korzystania z naszej strony. Za ich pomocą nie zbieramy żadnych danych osobowych. Cokies nie wykorzystujemy też w żaden sposób, który mógł naruszyć Twoją prywatność. Cookies wykorzystywane w obrębie naszej strony to pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na Twoim urządzeniu końcowymdo czasu zamknięcia przeglądarki internetowej [Jeśli po opuszczeniu strony nie są przechowywane to zapisujemy "Do czasu zamknięcia naszej strony"].Google Analytics, Facebook, X realizującą na naszą rzecz kampanie reklamowe. [Wyliczamy].Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.
 • Pliki stałe pozostają na Twoim urządzeniu końcowym przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Możesz to sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Ciebie. Korzystając z naszej strony możesz otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np.
 • To Ty decydujesz o przetwarzaniu cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w używanych programach typu firewall. Wyłączenie cookies może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania naszej strony.
 • Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [Data do wpisania]. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Did this answer your question?