Jeśli chcesz, aby po wypełnieniu formularza, na wskazany w nim adres email przychodziła automatyczna wiadomość, możesz skorzystać z integracji z zewnętrznym systemem do email marketingu, bądź z naszego autorespondera.

Aby włączyć autoresponder, wejdź do edytora swojego landing page i kliknij w "Edytuj" na pasku opcji formularza.

Po wejściu w opcje formularza, przejdź do zakładki "Autoresponder".

Wpisz tytuł wiadomości, nadawcę, adres email oraz treść wiadomości.

W treści wiadomości możesz użyć pogrubienia, kursywy, podkreślenia oraz wstawić link, nie jest możliwe dodawanie grafik oraz innych elelementów HTML.

Odpowiedź na autoresponder będzie kierowana na wskazany email nadawacy.

W szczegółach wiadomości będzie widniał nasz adres email.

Jeśli chcesz, aby wiadomość była wysyłana z twojego adresu, skorzystaj z tej instrukcji

Did this answer your question?