• Aby dodać licznik na swój landing page, przeciągnij element 'licznik' i upuść go
    w edytorze,
  • Kliknięcie w 'ikonę ołówka' na niebieskiej wstążce, powoduje otwarcie opcji licznika,
  • Szablony licznika dostępne są w zakładce "Szablony",
  • W zakładce "Ustawienia" dostępne są opcje licznika,

1 - Obecnie używany szablon licznika,

2 - Etykiety licznika (dni, godziny, minuty, sekundy). Odznaczenie którejś z nich, ukrywa wybraną etykietę,

3 - Wygląd etykiet licznika (kolor, font, rozmiar),

4 - Opcja umożliwiająca ponowne rozpoczęcie odliczania po osiągnięciu daty końcowej,

5 - Data i godzina zakończenia odliczania,

6 - Wygląd cyfr w liczniku (kolor, font, rozmiar).

Odliczanie licznika można zaobserwować dopiero po publikacji landing page lub podczas podglądu landing page. W edytorze nie ma możliwości zaobserwowania odliczania. 

Licznik zostanie wyzerowany zgodnie z czasem ustawionym na urządzeniu odwiedzającego.

PAMIĘTAJ!

Maksymalna ilość dni na liczniku, jaką może on odliczać przed wydarzeniem dla jakiego stworzony jest Twój landing, to 99 dni.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas na support@landingi.com!

Did this answer your question?