1. Dodawanie tekstu

  • Aby dodać tekst do landing page przeciągnij i upuść element tekst z lewego panelu przycisków,
  • Tekst pojawi się w edytorze. Po zaznaczeniu elementu, po prawej pojawi się panel opcji tekstu. Tekst można zmieniać jako cały element lub zaznaczać wybrane fragmenty i zmieniać wygląd tylko tych fragmentów,

2. Opcje tekstu (prawy panel, przegląd)

W opcjach tekstu możesz dostosować następująco:

1. Nazwę elementu. Możesz ją zmieniać poprzez kliknięcie w napis "Text",

2. Ustawienia szerokości i wysokości tekstu,

3. Ustawienia położenia tekstu w edytorze,

4. Paleta kolorów (color picker) - pozwala zmienić kolor tekstu. Obok znajduje się przycisk zmiany rozmiaru tekstu. Po prawej stronie od zmiany rozmiaru, zobaczysz przycisk zmiany odstępu między wierszami tekstu,

5. Wstążka wyboru czcionki (fonta). Obok, wstążka kroju czcionki (zwykła, cienka, pogrubiona itd.)

6. Przyciski pozycji tekstu (do lewej, do środka, do prawej, wyjustowanie). Obok przycisk zmiany rodzaju tekstu (paragraf, nagłówek lub lista wypunktowana),

7. Cień tekstu - pozwala dodać efekt cienia do tekstu.

Opcje dodatkowe - pojawią się także po kliknięciu bezpośrednio w edycję elementu tekst:

1. Paleta kolorów (color picker) - pozwala zmienić kolor tekstu

2. Pogrubienie - dodaje pogrubienie tekstu,

3. Pochylenie - dodaje pochylenie tekstu,

4. Podkreślenie - dodaje podkreślenie tekstu,

5. Przekreślenie - dodaje przekreślenie tekstu,

6. Link - dodaje link do tekstu,

7. Unlink - dezaktywuje (odłącza) dodany link,

8. Lista - dodaje liste wypunktowaną do tekstu.

3. Opcje zaawansowane

Po kliknięciu w "Zaawansowane" pojawia się okno z ID elementu oraz okno do przypisania klasy JavaScript. Element można aktywować lub ukrywać w wybranych widokach mobilnych (więcej o widokach mobilnych w artykule "Widoki mobilne").

To wszystko jeśli chodzi o podstawowe opcje elementów tekstowych.
Jeśli pojawią się jakieś pytania, zapraszamy do nas na support@landingi.com :)

Did this answer your question?