Aby wykonać przekierowanie na wybrany adres sekcji, wykorzystaj jej ID do stworzenia URL. Dzięki temu możesz przekierować użytkownika na dowolną sekcję landing page'a.

1. Wejdź do edytora landing page'a i zaznacz sekcję, do której chcesz stworzyć adres URL służący do przekierowania. 

2. Następnie, w prawym panelu opcji kliknij w przycisk "Advanced" i skopiuj ID wybranej sekcji.

3. W zalezności od adresu URL swojego landing page umieść ID wybranej sekcji po znaku "#". W przypadku gdy landing page posiada adres: 

http://0nbeiz0b.dotests.com/

... URL danej sekcji będzie wyglądałnastępująco:

http://0nbeiz0b.dotests.com/#F3MuTggLxUTsTya6o4VMBIrnXyZwf0Ai


Możesz teraz wykorzystać stworzony URL w dowolny sposób do przekierowania na sekcję. 

W razie dodatkowych pytań, pisz śmiało na support@landingi.com lub skorzystaj z naszego chatu - czekamy na Ciebie :)

Did this answer your question?