Siatka jest narzędziem pomocniczym, który ułatwia układanie elementów na landingu.

  • Aby włączyć siatkę, zaznacz tę opcję (pod przyciskiem "Publikuj"). Elementy będą przesuwane do krawędzi siatki,
  • Elementy możesz również układać przesuwając ich wartość na osi X (linia pozioma) oraz Y (linia pionowa) w prawym panelu opcji elementów. Aby wyrównać rząd elementów w poziomie, wystarczy że wszystkim elementom nadasz tę samą wartość liczbową na osi X. Możesz ją skopiować z jednego elementu i wkleić do wartości X innych elementów lub wpisać ręcznie z klawiatury dla każdego elementu,
  • Aby wyrównać elementy w pionie z dokładnością do 1 pixela należy użyć strzałek znajdujących się obok wartości Y,
  • Żeby móc ułożyć wszystkie elementy z maksymalną dokładnością, możesz użyć jednocześnie narzędzia siatki (aby sprawdzić położenie elementu względem innych elementów - sprawdzić ile kratek odstępu jest między elementami) oraz nadać odpowiednie wartości X i Y na osi.

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas na support@landingi.com!

Did this answer your question?