Aby spersonalizować wiadomość dla użytkownika na stronie podziękowania/po konwersji, możesz użyć opcji wyświetlania danych z formularza. Zapewnia to pozytywny odbiór użytkowników, którzy czują się przez to  "wyjątkowi" :)
W tym celu:

  • wybierz landing page, dla którego chcesz umożliwić umieszczanie danych zebranych przez formularz na stronie po konwersji,
  • przejdź do zakładki "Ustawienia", a następnie zaznacz check "Zamień tekst na stronie docelowej na dane z leada", kliknij przycisk "Zapisz" i przejdź do Edytora,
  • następnie po stronie Edytora wybierz formularz oraz włącz jego edycję,
  • teraz wybierz pole formularza, którego dane chcesz wyświetlać na stronie po konwersji, np. pole imię i nazwisko (Full name). Kliknij w "Opcje zaawansowane"
    i skopiuj "Atrybut name" (w przykładzie jest to "text"),
  • w następnym kroku przejdź do edycji strony po konwersji,
  • umieść skopiowany wcześniej "Atrybut name" w dowolnym miejscu w tekście, gdzie chcesz spersonalizować komunikat. Musi on być poprzedzony i zakończony znakami '%',
  • gdy użytkownik wypełni formularz na Twoim landingu (gdzie atrybut jednego z pól został umieszczony na stronie po konwersji), zobaczy dokładnie taką treść, jaką wpisał w polu formularza. 

Personalizacja gotowa :)

Did this answer your question?