Aby zainstalować Google Tag Manager:

1. Skopiuj pierwszy z dwóch kodów GTM ze swojej strony administracyjnej Google Tag Managera.

2. W aplikacji Ladingi - wejdź do ustawień strony i kliknij na zakładkę "Kody JavaScript".

3. Kliknij "Dodaj skrypt".

4. Nazwij swój skrypt, np. GTM, wklej powyższy ze strony Google Tag Manager i ustaw pozycję na "Head" natomiast stronę na obie (landing page i strona po konwersji). Następnie zapisz dodany kod.

5. W kolejnym kroku, wróć do swojego konta Google Tag Manager i skopiuj drugą część kodu, którą dodaj w osobnym skrypcie (np. GTM 2).
W tym przypadku ustaw go w pozycji "Body top", także na obu stronach. Następnie zapisz dodany skrypt.


6. Wróć teraz ponownie do strony Google Tag Managera i wejdź w dodany kontener. Musisz teraz zatwierdzić i opublikować swój GTM.

7. Po opublikowaniu GTM, możesz dodać swoje tagi i monitorować statystyki.

Dobra robota - udało Ci się zainstalować GTM!

Jeśli mimo to napotkasz jakieś problemy, śmiało pisz do nas na support@landingi.com lub za pomocą chatu.

Did this answer your question?