Jeśli chcesz utworzyć link do wysłania wiadomości mailowej na podany adres
w tekście lub na przykład pod przyciskiem, musisz umieścić w nich odpowiednią wartość oraz właściwy adres email.

Ten i dalsze kroki, przedstawiam Ci poniżej.

Dodawanie linku w tekście

1. Dodaj widget "Tekst" do swojego landing page'a, stwórz treść i zaznacz ten fragment, w którym chcesz umieścić link. Następnie, kliknij ikonę "Stwórz link".

2. W nowym oknie, pozostaw opcję "Przekierowanie" i wpisz frazę z odpowiednim adresem email (w przykładzie jest to test@test.com):

mailto:test@test.com

Po wprowadzeniu danych, "Zapisz i zamknij".


3. Opublikuj swój landing page i sprawdź czy link działa poprawnie:)

Dodawanie linku do przycisku

1. Jeśli natomiast chcesz dodać link do przycisku, po umieszczeniu go na swoim landing page'u, przejdź do jego opcji przyciskiem "Edytuj".

2. Następnie, podobnie jak w przypadku linku w tekście, wybierz opcję "Przekierowanie" i w oknie adresy podaj frazę z odpowiednim adresem email
(w przykładzie jest to test@test.com):

mailto:test@test.com

Po wprowadzeniu danych, "Zapisz i zamknij".

3. W tym wypadku, także opublikuj swój landing page i sprawdź czy link działa poprawnie:)

Did this answer your question?