Jeśli chcesz, aby kliknięcie w przycisk albo numer telefonu automatycznie wywołało propozycję wykonania rozmowy telefonicznej – czytaj dalej.  
Dzięki dodaniu atrybutu "tel:" w odpowiednim miejscu na landingu, możesz uruchomić odpowiednią, domyślną aplikację do połączeń na danym urządzeniu (jak np. Skype, Facetime czy też apkę do wykonywania połączeń na smartfonie).

RADA: 💡
Click-to-call możesz ukryć na widoku desktopowym i umieścić go tylko na widoku mobilnym.

Jak umieścić click-to-call na przycisku?

  1. Wejdź w ustawienia przycisku w edytorze wybranego landinga.

2. Przejdź do zakładki "Rodzaj" -> "Przekierowanie".  W polu "Adres docelowy" wklej numer telefonu w następującym formacie: "tel:+48999999999", a następnie kliknij "Zapisz i zamknij".

Jak stworzyć klikalny numer telefonu (click-to-call)?

1. Wejdź do edytora i kliknij w wybrany widget tekstowy, po czym zaznacz cały numer telefonu.

2. Wybierz typ linku "Przekierowanie" i wklej numer telefonu w następującym formacie "tel:+48888888888" formacie , a następnie kliknij "Zapisz i zamknij".

Did this answer your question?