Protokół SSL

Użytkownicy aplikacji Landingi mają możliwość umieszczania landing page na domenach z własnym certyfikatem bezpieczeństwa SSL.
Na stronach docelowych możesz zainstalować protokół SSL na dwa sposoby.

1. Możesz wysłać certyfikat do Landingi i my zainstalujemy go na naszym serwerze.

2. Możemy zainstalować bezpłatny certyfikat SSL.

Ad.1.  Własny protokół SSL w aplikacji Landingi - instalacja

Do instalacji protokołu SSL na Twoim landingu, musisz przesłać nam:

  • plik certyfikatu,
  • klucz prywatny,
  • certyfikat pośredni.

PAMIĘTAJ!🔥

Jest wiele rodzajów certyfikatu, jak np.:

  • certyfikat tylko na domenę główną,
  • certyfikat na np. 3 konkretne domeny,
  • certyfikat typu wildcard, czyli dla domeny glownej oraz wszystkich subdomen pierwszego poziomu.

Istotnym dla nas, jest otrzymanie takiego certyfikatu, który obejmuje dokładną ilość domen lub/i subdomen, na jaką chcesz zainstalować SSL.

Ad.2. Instalacja certyfikatu SSL Let's Encrypt
(tylko w przypadku subdomen!)

PAMIĘTAJ!🔥

Let's Encrypt nie ma zastosowania dla subdomen typu: 

www.subdomena.domena.pl

Możemy zainstalować certyfikat dla subdomeny, takiej jak: 

subdomena.domena.pl

Wynika to z faktu, że nie obsługujemy dodawania certyfikatu SSL dla subdomen www trzeciego i każdego wyższego poziomu.


2.1. Jako pierwsze w tym przypadku, musisz przekierować subdomenę do naszego aliasu CNAME - secure.landingi.com.

2.2. Jeśli przekierujesz Twoją stronę do witryny secure.landingi.com, Twoja strona docelowa nie będzie wyświetlana. Zamiast niej pojawi się ostrzeżenie o bezpieczeństwie, aż do momentu zainstalowania certyfikatu.

2.3. Po przekierowaniu domeny na secure.landingi.com - daj nam znać, że chcesz zainstalować bezpłatnie certyfikat Let's Encrypt.

Czas instalacji certyfikatu może zajmować do 3 dni.

Aby zainstalować swój certyfikat - użyj chatu i napisz do nas 😉

Did this answer your question?