Tym razem chciałabym pokazać, jak dodać i śledzić zdarzenia z każdego elementu na Twoim landing page. W tym celu musisz wykorzystać kod JavaScript.

1. Aby dodać event do danego elementu na landingu, zacznij od przejścia do edytora Twojego landinga. Następnie kliknij na element, na którym chcesz śledzić zdarzenia
i wybierz opcje "Advanced" z bocznego panelu. Po tym, skopiuj ID tego elementu
i wyjdź z edytora za pomocą przycisku "Exit".

2. Następnie wejdź do zakładki "Kody JavaScript" i kliknij dodaj nowy skrypt, który będzie wykorzystywał skopiowane wcześniej ID wybranego elementu.

3. Aby dobrze go skomponować, w nowej zakładce wejdź na stronę  Google Analytics for Developers  i skopiuj przykładowy kod śledzący GA. 

Zanim to zrobisz musisz wybrać gtag.js lub analytics.js, zależnie jaki kod śledzący jest użyty. 

Jeśli masz wątpliwości jaki, możesz sugerować się wyglądem skryptu, tak wygląda gtag.js:

a tak analytics.js:

4. Następnie wybierz "Event tracking" z menu po lewej stronie i skopiuj przykładowy skrypt:

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

lub

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

5. Teraz wróć do dodawania kodu JavaScript - musisz go odpowiednio nazwać i wprowadzić wg schematu, który przedstawiam poniżej:

<script>
$ ( '#skopiowaneIDelementuzedytora' ) .on( 'click' , function ( ) {
ga('send', 'event', 'nazwa1, 'nazwa2', 'nazwa3');
});
</script>

lub

<script>
$ ('#copiedIDfromtheeditor') .on ('click', function () {
gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});
});
</script>

W miejscach "nazwa1", "nazwa..." "aaa", "bbb", "ccc" wpisz dane związane z Twoim elementem, wg schematu z pierwotnego kodu Google Analytics. Po wprowadzeniu kodu, zapisz go.

6. Po odpowiednim dodaniu kodu, wróć do edytora i opublikuj swój landing page. Wejdź w jego adres i włącz narzędzia developerskie za pomocą prawego przycisku myszy.

7. Poszukaj teraz elementu na stronie docelowej, któremu nadałeś kod śledzący. Kliknij na niego i sprawdź zakładkę "Console" na dole strony. Jeśli po kliknięciu w dany element, nie generują się w niej błędy, wszystko zostało skonfigurowane poprawnie i śmiało możesz śledzić wybrane elementy, analogicznie przypisując im kody.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, napisz do nas na support@landingi.com.


Did this answer your question?