Naszym głównym zadaniem, podczas Twojej konfiguracji autorespondera z własnej domeny, jest zaakceptowanie adresu e-mail nadawcy oraz jego weryfikacja w naszym systemie pocztowym.

Dostawcy pocztowi, w celu uniknięcia gromadzenia się wiadomości spamowych, blokują wiadomości, które wysyłane są przez serwery pocztowe nieupoważnione do wysyłki maili w imieniu danej skrzynki pocztowej, znajdującej się na innym serwerze.
Reasumując: dostawcy pocztowi blokują wiadomości, gdy adres IP nadawcy domeny skrzynki pocztowej jest inny niż IP serwera, który tę wiadomość wysyła.
To dodanie poniższych rekordów SPF i DKIM umożliwia naszemu serwerowi wysyłanie wiadomości w imieniu skrzynki pocztowej klienta.

Dlatego właśnie konfiguracja autorespondera z własnego adresu e-mail jest nieco bardziej złożona.

W celu przejścia do weryfikacji adresu e-mail, wykonaj proszę wszystkie poniższe kroki:

1. Dodaj rekord SPF do konfiguracji swojej domeny.

Host: example.com
Typ: TXT
Wartość: "v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all"

W miejscach gdzie znajduje się 'example.com' podaj domenę, z której będą wysyłane maile.

2. Dodaj rekord DKIM do konfiguracji swojej domeny. 

Host: mandrill._domainkey.example.com
Typ: TXT
Wartość: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;"

W miejscach gdzie znajduje się 'example.com' podaj domenę, z której będą wysyłane maile.

3. Powiadom nas emailem na adres support@landingi.com, że rekordy zostały dodane.

4. Następnie my zweryfikujemy rekordy SPF i DKIM i odblokujemy Twoją domenę.

Did this answer your question?