PAMIĘTAJ!
Aby zapewnić prawidłowe działanie kodu Google Analytics należy dodać go tylko raz, albo w sposób automatyczny albo manualny, opisany w osobnej instrukcji.

  1. Wybierz landing page, który ma zostać połączony z GA.

   2. Wejdź w ustawienia landinga.

   3. Wybierz "Google Analytics" a następnie "Połącz się z Google Analytics".

   4. Po udzieleniu koniecznych zezwoleń dla aplikacji Landingi, można wybrać nazwę profilu, który ma zostać podłączony do landing page (należy wybrać kod UA).

   5. Kliknij przycisk "Zapisz" - GA został pomyślnie zainstalowany i możesz rozpocząć śledzenie użytkowania swojego landinga. 

Did this answer your question?