Integracja typu POST (przesyłanie danych z formularza za pomocą metody POST) odbywa się następująco:

1. W trybie edycji landing page, po umieszczeniu w nim formularza - kliknij w jego opcje (ikona ołówka).

2. Wybierz zakładkę "Integracje" oraz "Integracja POST".

3. Wpisz adres strony, na jakiej będą odbierane dane z formularza, wypełnionego przez użytkownika.

Na stronie docelowej musisz przygotować mechanizm odbierania i przetwarzania zapytań typu POST. Stworzenie odpowiedniego mechanizmu leży po stronie użytkownika.

Schemat działania integracji POST w aplikacji Landingi

Przesyłając dane metodą POST dla formularza aplikacji, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę po konwersji zaprojektowaną w aplikacji. W tym samym czasie, nasz serwer wysyła zapytanie POST w tle. Czyli wygląda to tak:

Użytkownik wysyła formularz -> Użytkownik przekierowany jest na stronę po konwersji -> Dane z formularza zapisują się w aplikacji -> Dane wysyłane są metodą POST na wskazany adres.


Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania związane z konfiguracją integracji, śmiało pisz do nas na support@landingi.com.

Did this answer your question?