PayPal to znany system płatności, który bez problemu możesz zintegrować ze swoim landing page. Jak to zrobić? Masz do wyboru dwie możliwości 😊

1. Integracja przy użyciu przycisku PayPal

Przy jej użyciu możesz wykorzystać przycisk PayPal zamiast przekierowania z formularza.

PAMIĘTAJ!
Pamiętaj, jeśli użyjesz przycisku z PayPal, dane dotyczące Twojego leada nie będą zbierane w statystykach Twojego landing page'a.

1. Zaloguj się do konta firmowego PayPal.

2. Kliknij w zakładkę "Tools", następnie "All Tools".

3. Wybierz przycisk "PayPal buttons".

4. W kolejnym oknie znajdziesz kolumnę, z której wybierz opcję "Create a new button".

5. Przejdź teraz wszystkie kroki konfiguracji.
Jako "Step 1", wybierz typ swojego buttona i uzupełnij wybrane pola.

6. Przejdź do kolejnego, wybierając "Step 2" (krok opcjonalny).
Wybierz jako kolejną ostatnią zakładkę, czyli "Step 3". Tutaj możesz ustawić przekierowania na inne adresy URL, jeśli użytkownik nie przejdzie do płatności prawidłowo:

7. Zatwierdź teraz wykonane zmiany, klikając w przycisk na dole okna "Create Button".

8. Teraz pojawi się nowe okno, gdzie z zakładki "Website" możesz skopiować kod, który wkleisz zaraz do swojego landing page'a.

9. W tym celu, zaloguj się do swojego landingowego konta, wybierz odpowiedni landing page i przejdź do edytora. Dodaj do obszaru roboczego widget "Custom HTML" i wklej do niego powyższy kod z PayPal. Następnie zapisz zmiany.

10. Po opublikowaniu swojego landing page'a, zobaczysz przycisk PayPal, po którego kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę płatności.

2. Integracja z poziomu formularza

Dzięki tej opcji dane z formularza będą zapisywane standardowo i użytkownik będzie przekierowany do strony płatności bezpośrednio z formularza.

1. Zaloguj się do konta firmowego PayPal.

2. Kliknij w zakładkę "Tools", następnie "All Tools".

3. Wybierz przycisk "PayPal buttons".

4. W kolejnym oknie znajdziesz kolumnę, z której wybierz opcję "Create a new button".

5. Przejdź teraz wszystkie kroki konfiguracji.
Jako "Step 1", wybierz typ swojego buttona i uzupełnij wybrane pola.

6. Przejdź do kolejnego, wybierając "Step 2" (krok opcjonalny).
Wybierz jako kolejną ostatnią zakładkę, czyli "Step 3". Tutaj możesz ustawić przekierowania na inne adresy URL, jeśli użytkownik nie przejdzie do płatności prawidłowo:

7. Zatwierdź teraz wykonane zmiany, klikając w przycisk na dole okna "Create Button".

8. Teraz pojawi się nowe okno, gdzie z zakładki "Email" możesz skopiować kod, który wkleisz zaraz do swojego landing page'a.

9. W tym celu, zaloguj się do swojego landingowego konta, wybierz odpowiedni landing page i przejdź do zakładki "JavaScript Code". Stwórz nowy skrypt tak jak na screenie poniżej, zapisując go w pozycji Body bottom na Stronie po konwersji.

Skrypt powinien mieć następującą strukturę:

<script>
window.location.href = "%tutajkodPayPal%";
</script>

Jeśli dodatkowo chcesz pobierać do strony płatności email, który użytkownik pozostawił w formularzu na Twoim landing page'u, musisz dodać do skryptu poniższą część:

Pamiętaj, aby zapisać kod JavaScript, używając przycisku "Save and close".

10. Jeśli chcesz upewnić się, że konfiguracja przebiegła prawidłowo, wypełnij formularz na swoim landing page'u i przetestuj działanie przekierowania 😉


Gdy coś podczas Twojego testu poszło nie tak, śmiało napisz do nas używając czatu w aplikacji, sprawdzimy co mogło być przyczyną problemu 😊

Did this answer your question?