SalesForce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób zintegrować landing page z SalesForce.

Uwaga: ta integracja wymaga posiadania planu Enterprise w platformie SalesForce oraz planu Automate w platformie Landingi.

1. Generowanie klucza API do autoryzacji.

Pierwszy krok to wygenerowanie API Tokena na koncie w SalesForce. W tym celu zaloguj się do platformy i kliknij w ikonkę profilu, a następnie przejdź do strony "Settings":

Na stronie ustawień z lewego menu wybierz zakładkę: "My Personal Information" -> "Reset My Security Token":


Kliknij w przycisk "Reset Security Token":

Po kliknięciu w przycisk, na adres email konta w SalesForce zostanie wysłana wiadomość z nowym tokenem API, który możesz wykorzystać do integracji w platformie Landingi.

2. Konfiguracja formularza na landing page

Jeśli masz już API Token, możesz przystąpić do konfiguracji formularza na landing page i jego integracji z Twoim kontem w SalesForce.

Zaloguj się do Twojego konta w Landingi, przejdź do edycji wybranego landing page i następnie do ustawień formularza:

Przejdź do zakładki "Integrations" i wybierz z listy platformę "SalesForce":

Następnie wprowadź login i hasło do konta w SalesForce oraz wygenerowany wcześniej API Token:

Ostatnim krokiem jest połączenie pól z Twojego formularza z polami leada w SalesForce:

Teraz możesz zapisać ustawienia integracji oraz opublikować swój landing page.

Pamiętaj: jeśli na swoim landing page masz więcej formularzy, to dla każdego z nich musisz osobno skonfigurować integrację.

Od teraz leady wygenerowane przez formularz na landing page będą się automatycznie zapisywać na Twoim koncie w SalesForce.

Jeśli napotkasz problemy z konfiguracja, skontaktuj się z nami na support@landingi.com - czekamy na Ciebie! 😄

Did this answer your question?