Zapier oferuje Ci tworzenie połączeń pomiędzy różnymi usługami internetowymi.
Aby wykorzystać aplikację do integracji swojego landinga z wybranym narzędziem:

 • Wybierz landing page, który chcesz zintegrować poprzez Zapier (musi to być landing page z formularzem), otwórz edytor i rozpocznij edycję formularza klikając w ikonę ołówka,
 • W oknie edycji wybierz kartę “Integracje” oraz kliknij ikonę Zapier,
 • W następnym kroku, kliknij przycisk “Uzyskaj dostęp”. Otworzy się nowe okno w przeglądarce. Nie zamykaj okna, w którym masz już uruchomiony edytor Landingi ani też okna integracji formularza!
 • Teraz pojawi się zaproszenie do stworzenia połączenia aplikacji Landingi z aplikacją Zapier. Zaakceptuj je,
 • Nastąpi przekierowanie do aplikacji Zapier (może być wymagane uprzednie zalogowanie się), gdzie musisz kliknąć przycisk “MAKE A ZAP”,
 • Aplikacja poprosi o wskazanie Trigger App, czyli w Twoim przypadku aplikacji Landingi. Wystarczy wpisać nazwę w oknie wyszukiwarki i powinien pojawić się edytor Landingi,
 • Wyświetli się okno “Select Landingi Trigger”, w którym jest już zaznaczona jedyna dostępna opcja (“New Lead”). Kliknij przycisk “Save + Continue”,
 • Kolejne okno posłuży do testowania integracji. Znajdziesz tutaj link, który musisz skopiować,
 • Przejdź do edytora Landingi, gdzie wklej skopiowany adres URL w karcie integracji formularza (1). Pojawi się komunikat, że udało się zalogować (2).
  Kliknij "Close" (3),
 • W oknie integracji w edytorze Landingi, zapisz zmiany klikając "Save and close",
 • Następnie opublikuj swój landing page (nawet jeśli już wcześniej był on opublikowany) aby wysłać testowo formularz,
 • Kliknij w link swojego landing page i otwórz go w przeglądarce. Zostaw go w otwartym oknie przeglądarki (nie zamykając okna),

UWAGA!
Teraz konieczne będzie skorzystanie z formularza na opublikowanym landingu, w celu wygenerowania testowego leada. Bez tego kroku nie będziesz mogła/ógł kontynuować integracji. Po wysłaniu leada, wróć do aplikacji Zapier. 

 • Z powrotem w aplikacji Zapier, kliknij przycisk “OK, I did this”. Teraz poczekaj, aż Zapier wyszuka leada, może to potrwać dłuższą chwile. Nie zamykaj okna z aplikacją Zapier, ani nie odświeżaj strony podczas trwania testu.
  Jeśli test się powiedzie, ujrzysz komunikat “Test Successful”, wyświetlony na zielono.
 • Teraz rozpocznie się drugi krok konfiguracji, “Choose an Action App”. Musisz wskazać aplikację, którą chcesz zintegrować z Landingami, za pośrednictwem Zapiera.

Przebieg tego kroku będzie zróżnicowany, w zależności od aplikacji, którą wybierzesz. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Zapier oraz aplikacji, która za jego pośrednictwem ma zostać zintegrowana z Landingami.

Powodzenia!
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, napisz do nas na
support@landingi.com.

Did this answer your question?