1. Zaloguj się do swojego konta Przelewy24.

2. Do integracji będą potrzebne: kod CRC oraz id-sprzedawcy. Znajdziesz je
w zakładce Moje Dane.

3. Przejdź do aplikacji Landingi i edycji wybranego landing page.

4. Stwórz formularz z następującymi polami attribute name k24_xxx i z24_xxx:

 • k24_nazwa (imię, nazwisko, nazwa)
 • k24_ulica (dane adresowe)
 • k24_numer_dom (dane adresowe)
 • k24_kod (dane adresowe)
 • k24_miasto (dane adresowe)
 • k24_telefon (dane kontaktowe)
 • k24_email (dane kontaktowe)
 • k24_nip (jeśli ktoś chce fakturę)
 • z24_id_sprzedawcy (pole ukryte, wymagane)
 • z24_crc (pole ukryte, wymagane)
 • z24_kwota (pole ukryte, kwota płatności w groszach, wymagane)
 • z24_nazwa (pole ukryte, tytuł przelewu, wymagane)
 • z24_opis (pole ukryte, opcjonalne)
 • z24_return_url (pole ukryte, opcjonalne) - dotyczy adresu URL, na który powróci użytkownik po dokonaniu płatności.

W opcjach formularza powinno to wyglądać mniej więcej tak:

5. Następnie, zapisz formularz i landing page, wyjdź z edytora i wróć do opcji tego landing page'a w panelu aplikacji.

Dodaj następujący kod JavaScript na stronę po konwersji: 

<script> 
  (function () {
    function convertToIso (string) {
      return string
        .replace(/Ą/g, '%A1')
        .replace(/ą/g, '%B1')
        .replace(/Ć/g, '%C6')
        .replace(/ć/g, '%E6')
        .replace(/Ę/g, '%CA')
        .replace(/ę/g, '%EA')
        .replace(/Ł/g, '%A3')
        .replace(/ł/g, '%B3')
        .replace(/Ń/g, '%D1')
        .replace(/ń/g, '%F1')
        .replace(/Ó/g, '%D3')
        .replace(/ó/g, '%F3')
        .replace(/Ś/g, '%A6')
        .replace(/ś/g, '%B6')
        .replace(/Ż/g, '%AF')
        .replace(/Ź/g, '%AC')
        .replace(/ż/g, '%BF')
        .replace(/ź/g, '%BC')
        .replace(/\:/g, '%3A')
        .replace(/\,/g, '%2C')
        .replace(/\?/g, '%3F')
        .replace(/\!/g, '%21')
        .replace(/\;/g, '%3B')
        .replace(/\:/g, '%3A')
        .replace(/\@/g, '%40')
        .replace(/\#/g, '%23')
        .replace(/\$/g, '%24')
        .replace(/\^/g, '%5E')
        .replace(/\(/g, '%28')
        .replace(/\)/g, '%29')
        .replace(/\[/g, '%5B')
        .replace(/\]/g, '%5D')
        .replace(/\{/g, '%7B')
        .replace(/\}/g, '%7D')
        .replace(/\ /g, '+')
        .replace(/\*/g, '%2A')
        .replace(/\//g, '%2F')
    }

    var conversionParams = $.param(conversion);
    var url = 'https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?' + convertToIso(decodeURIComponent(conversionParams));
    console.log(url)
    if (!conversion.pobranie) {
        window.location.href = url;
    }
})();
</script>

Powyższy kod musisz dodać na stronę po konwersji w miejscu 'Body bottom'.

Tutaj instrukcja pokazująca jak dodawać kody JavaScript.

6. Następnie możesz opublikować stronę, przetestować działanie czy zostaniesz przekierowany/a na stronę płatności.

W razie jakichkolwiek problemów z wdrożeniem tego rozwiązania - napisz do nas na support@landingi.com. Na pewno pomożemy 😊

Did this answer your question?