Jedną z ważniejszych funkcji, dostępnych w planie agencyjnym jest dodawanie subkont. Subkonta możesz udostępniać swoim klientom, nadając im odrębne loginy oraz hasła. W zależności od potrzeb danego subkonta, możesz nadać mu odmienną rolę i dostęp do edytora landing page'a.

Tworzenie subkont

1. Aby utworzyć subkonto, będąc zalegowanym/ą do swojego konta przejdź do zakładki "Subkonta" i kliknij przycisk "Stwórz nowe konto".

2. Następnie pojawi się okno, w którym musisz wpisać dane nowego konta oraz zaznaczyć, czy użytkownik tego subkonta ma mieć dostęp to edytora. Po wprowadzeniu danych, kliknij "Dodaj".  

3. Jeśli poprawnie dodasz nowe subkonto, pojawi się ono na liście pod nazwą zgodną z tą, nadaną we wcześniejszym kroku. Obok nazwy i podstawowych danych dotyczących tego subkonta, znajduje się przycisk logowania, edycji danych oraz usunięcia.

Zarządzanie subkontami

1. Załóżmy, że masz już utworzone subkonto. Teraz możesz:
a/ nadać mu administratorów,

b/ nadać mu użytkownika i przypisać do wybranego konta (użytkownik w danym subkoncie, to osoba zajmująca się landing page'ami w Twojej firmie, mająca zawsze dostęp do ich edycji),

c/ dostosować pozostałe opcje (tut. powiadomienia mailowe).

Pozostałe tematy związane z kontem agencyjnym, możesz znaleźć w kolejnych artykułach.
Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na inne pytania, napisz do nas na support@landingi.com.

Did this answer your question?