Jeśli posiadasz dostęp do konta agencyjnego (plan Agency lub White Label), możesz usprawnić swoją pracę poprzez wykonanie własnych szablonów do tworzenia landingów, a następnie udostępnienie ich swoim użytkownikom na subkontach.

WAŻNE: 🔥
Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli chcesz mieć do niej dostęp, daj nam znać na chacie - uaktywnimy ją dla Ciebie.

PAMIĘTAJ: 🔥🔥🔥

Twoje subkonta mogą mieć dostęp albo do domyślnej biblioteki szablonów oferowanych przez Landingi, albo do Twoich własnych szablonów - te opcje są rozłączne. Obecnie nie ma możliwości udostępnienia na subkoncie na raz wszystkich rodzajów szablonów – zarówno własnych, jak i szablonów landingowych.

Jak stworzyć własny szablon landing page?

1. Po zalogowaniu się do konta Landingi, w lewym menu poszukaj zakładki "Templates" (Szablony), z poziomu której możesz je stworzyć.

2. Po wejściu w zakładkę, kliknij przycisk "Create new template" (Stwórz nowy szablon).

3. W oknie, które się pojawi nazwij swój nowy szablon.


4. Po utworzeniu szablonu pojawi się on na liście w zakładce "Templates" (szablony). Klikając w ikonę koła zębatego, możesz go edytować, zmienić nazwę, zduplikować, podejrzeć lub zarchiwizować.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami za pomocą ikony chatu lub poprzez email support@landingi.com!

Did this answer your question?