Jeśli posiadasz dostęp do konta agencyjnego (plan Agency lub White Label), możesz usprawnić swoją pracę poprzez wykonanie własnych szablonów, które możesz wykorzystać do tworzenia swojej strony docelowej oraz udostępniać je swoim użytkownikom na subkontach.

WAŻNE: 🔥
Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli chcesz mieć do niej dostęp, daj nam znać na chacie - uaktywnimy ją dla Ciebie.

PAMIĘTAJ: 🔥

Twoje subkonta mogą mieć dostęp albo do domyślnej biblioteki szablonów Landingi, albo do Twoich własnych szablonów - te opcje są rozłączne. Nie ma możliwości udostępnienia na subkoncie na raz wszystkich rodzajów szablonów – zarówno własnych, jak i szablonów landingowych.

Jak stworzyć własny szablon landing page?

1. Po zalogowaniu się do konta Landingi, w lewym menu poszukaj zakładki "Templates" (Szablony), z poziomu której możesz je stworzyć.

2. Po wejściu w zakładkę, kliknij przycisk "Create new template" (Stwórz nowy szablon).

3. Pojawi się nowe okno, gdzie będziesz mógł nadać nazwę swojego przyszłego szablonu.


4. Po utworzeniu szablonu, pojawi się on na liście Twoich szablonów. Klikając w jego opcje możesz przejść do edytora, zmienić jego nazwę, zduplikować go, podejrzeć lub zarchiwizować.

5. Sprawdź listę swoich landing page, wśród nich odnajdziesz stworzony szablon:)

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami za pomocą ikony chatu lub poprzez email support@landingi.com!

Did this answer your question?