W celu prawidłowego zabezpieczenia efektów pracy oraz danych naszych Użytkowników, w aplikacji Landingi stosujemy następujące rozwiązania:

  1. Dostęp do edycji landing page jest możliwy jedynie po autoryzacji użytkownika, przez podanie loginu i hasła;
  2. Wymagane jest utworzenie silnego hasła, przykładowo: nie mniej niż 8 znaków, małe i duże litery oraz znaki specjalne. Siła hasła jest oceniana przez odpowiedni widget, widoczny podczas zakładania nowego konta;
  3. Istnieje możliwość tworzenia różnych typów użytkowników, o różnych poziomach uprawnień do zarządzania kontem;
  4. Możliwość zainstalowania certyfikatów SSL, szyfrujących połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem;
  5. Bezpośredni dostęp do serwera jest możliwy tylko z uprawnionych do tego adresów IP.

W celu zapewnienia jak najwyższej dostępności usługi:

  1. Korzystamy z wydajnego hostingu w Amazon Web Services;
  2. Prowadzimy monitoring serwerów przez 24h na dobę;
  3. Mamy uruchomioną grupę autoskalującą, reagującą na obciążenie serwerów (w miarę zwiększania ruchu uruchamiane są kolejne serwery).
Did this answer your question?