Google reCAPTCHA to ochrona antyspamowa, która pomaga odróżnić boty internetowe od realnych użytkowników.

Jak aktywować Google reCAPTCHA v2 na landing page?

  1. Z poziomu aplikacji Landingi wybierz zakładkę "Landingi" i przejdź do edycji wybranego landinga. Następnie zaznacz formularz i wejdź w jego ustawienia.

2. W otwartym oknie wejdź w zakładkę "Pola formularza", a następnie wybierz "Dodaj element".

3. Z rozwiniętej listy wybierz  "ReCaptcha".

4. Opuść na chwilę edytor i w innej zakładce przeglądarki wejdź na stronę Google reCaptcha i przejdź do "My reCAPTCHA".
Zarejestruj nową stronę, wpisując nazwę (label) i domenę, oraz wybierając reCAPTCHA v2 i checkbox.

WAŻNE: 🔥
Obecnie obsługiwany jest wyłącznie Google reCAPTCHA v2

5. Skopiuj Site key oraz Secret key (pozostałe kroki z kopiowaniem skryptów możesz pominąć).

6. Wklej obydwa kody do ustawień pola.

7. Na koniec opublikuj swój landing page – jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, powinieneś zobaczyć pole reCAPTCHA w swoim formularzu.

Did this answer your question?