Cześć!
Bardzo nam przyjemnie, że jesteś z nami jako kolejny użytkownik:)


Pierwszym krokiem Twojego zapoznania się z aplikacją jest poniższy widok
i logowanie.
Po poprawnym zalogowaniu się za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła, przenosisz się do aplikacji.

Od teraz aplikacja Landingi stoi przed Tobą otworem:)

1. Menu nawigacyjne - Landingi

Główne menu w panelu aplikacji znajdziesz je po lewej stronie okna:

Przed Tobą kolejno pozycje:

Konto - wyświetla nazwę (adres e-mail) aktualnie zalogowanego użytkownika.

Landingi - zawiera wszystkie landingi znajdujące się na koncie (aktywne i nieaktywne). Cyfra obok przedstawia całkowitą liczbę aktywnych (opublikowanych) landingów.

Domeny - ta karta zawiera wszystkie domeny dodane do Twojego konta. Tutaj możesz dodać własne domeny do swojego konta, aby mogły one zostać użyte do opublikowania landingów (po odpowiedniej konfiguracji).
Gdy pojawia nam się liczba obok, reprezentuje ona całkowitą ilość domen.

Leady - ta zakładka nazywana jest również skrzynką odbiorczą. Tutaj znajdziesz wszystkie dane od potencjalnych klientów, uzyskane za pośrednictwem landingów.

Fonty - tutaj można dodawać i zarządzać wszystkimi niestandardowymi fontami, które mają być użyte na landingach.

Płatności - zakładka, w której możesz dokonać płatności za korzystanie z aplikacji Landingi.

Moje konto - tutaj możesz zmienić ustawienia konta.

Pomoc - otwiera bazę wiedzy o aplikacji Landingi, która pomoże Ci przez nią przebrnąć :)

Wyloguj się - przycisk w lewym, dolnym rogu ekranu, to chwilowe "pożegnanie się"
z kontem :)


1a. Szczegółowy opis zakładek

 W oknie, które otwiera się po zalogowaniu do konta, znajdziesz między innymi:

1 - umożliwia zaznaczenie wybranego bądź wszystkich landingów na koncie;
2 - to pasek wyszukiwania. Pozwala na wyszukiwanie landingów według nazwy lub statusu (aktywne, nieaktywne) oraz ich sortowanie;
3 - pokazuje zarchiwizowane landingi;
4 - rozpoczyna tworzenie nowego landinga;
5 - to wybór sposobu prezentowania landingów (jako lista lub jako siatka).


1b. Opcje landinga

Każdy landing posiada wiele opcji edycji i konfigruracji, które przedstawiam poniżej:
 

1. archiwizowanie - w miejscu, gdzie widzisz swój landing, zaznaczając, możesz go zarchiwizować. W zależności ile posiadasz landingów, możesz na raz dokonać archiwizacji wielu.

2. Menu rozwijane przedstawia opcje:

 • edytuj - otwiera edytor z aktualnie wybranym landingiem;
 • deaktywuj - dezaktywacja sprawia, że landing jest niedostępny przez przeglądarkę internetową. Nie odłącza to jednak landinga od przypisanej mu domeny.
 • duplikuj - kopiuje landinga i jego treść, co pozwala szybko utworzyć inny wariant istniejącego landinga;
 • uruchom testy - umożliwia skonfigurowanie i uruchomienie testu A / B;
 • podgląd - to włączanie podglądu landing page'a;
 • archiwizuj - powoduje, że landing jest archiwizowany i przestaje być widoczny na liście landingów. Archiwizacja nie jest trwałym usunięciem, i może być cofnięta
  w menu "Pokaż zarchiwizowane".

3. Klikając w nazwę wybranego landinga, możesz wejść do jego ustawień.

Menu zawiera pięć zakładek oraz dodatkowe elementy ponad nimi:

W lewym górnym rogu dostępnych jest kilka opcji. Podgląd landinga wyświetla się jako miniatura, zaraz obok jego nazwy.
Po dwukrotnym kliknięciu w nazwę landing page, możesz ją edytować. Domyślnie wszystkie nowo utworzone landingi otrzymują nazwę zgodnie ze schematem "Landing + kolejny numer". Gdy skończysz wpisywać własną nazwę, kliknij "Zapisz", a nowa nazwa stanie się widoczna, także na liście wszystkich landingów.

W tej części menu możesz również przypisać lub zmienić domenę, na której jest opublikowany landing:

 • aktualny adres URL landinga wyświetla się jako niebieski link. Gdy klikniesz na niego, landing otworzy się w nowym oknie przeglądarki.
 • za pomocą tego przycisku można odłączyć obecną domenę od landinga i użyć innej domeny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

4. Landing page i jego ustawienia.

Poniżej znajdują się podstawowe statystyki dotyczące Twojego landinga, takie jak łączna liczba odwiedzin i pozyskanych leadów.
Widoczny wskaźnik konwersji to procentowe ujęcie ilości leadów na landingu, podzielonej przez łączną liczbę odwiedzin. Te statystyki są również prezentowane
w formie wykresu. Kolejne zakładki oznaczają:

Test - ta zakładka zawiera wszystkie dostępne funkcje do przeprowadzania testów
A / B. Więcej informacji na temat testów możesz znaleźć tutaj.

Facebook - służy do ustanawiania połączenia między kontami Facebook i Landingi,
w celu opublikowania Twojego landinga na stronie FB.

Kody JavaScript - jeśli masz własny kod Javascript, który chcesz używać na landingu, tutaj jest właściwe miejsce do wklejenia i aktywowania go. Przygotowaliśmy oddzielny artykuł dotyczący tego tematu.

Ustawienia - dostępne są tutaj dodatkowe funkcje, z których większość opisano
w oddzielnych instrukcjach: Info Bar, Google Analytics i Harmonogram.
Zakładka Intercom umożliwia zintegrowanie Twojej strony docelowej z aplikacją Intercom, co wymaga zalogowania się na koncie Intercom.
Kolejną dostępną tutaj funkcją jest Hoverowl - a konkretnie dwa okna, do których można wkleić kod Hoverowl. Alternatywnie, kod może zostać dodany w zakładce "Kody Javascript".

W zakładce "Ustawienia" wyżej możesz włączyć powiadomienia o nowych leadach, które będą wysyłane na adres e-maila właściciela konta, za każdym razem, gdy na wybranym landingu pojawi się nowy lead.

PAMIĘTAJ!
Są to tylko informacje o nowych leadach, a nie kompletne zestawy danych od klientów.

2. Domeny

To jest miejsce, gdzie możesz zarządzać własnymi domenami oraz sub domenami, dodanymi do konta. Aby dodać domenę do konta Landingi, kliknij przycisk "Dodaj domenę"


W oknie pojawi się rozwijane menu. Wpisz swoją domenę i zatwierdź przyciskiem "Dodaj". Twoja nowa domena będzie od teraz widoczna na liście.

Jeśli chcesz usunąć domenę z konta, użyj menu ustawień widocznego po prawej stronie wybranej domeny, na liście domen.


PAMIĘTAJ!
Jeśli masz więcej niż jedno konto w aplikacji Landingi, możesz przypisać jedną domenę tylko do jednego konta.


Polityka prywatności
- kliknięcie tej opcji umożliwi Tobie wklejenie własnego tekstu polityki prywatności, który zostanie przypisany do wybranej domeny.
Tekst polityki będzie dostępny w ścieżce adresowej, dodanej do domeny jako "/ policy", np. www.domena.pl/policy . Adresu "policy" możesz używać jako hiperłącze na dowolnym landingu.


3. Leady

Każdy lead pozyskany na dowolnym z Twoich landingów, jest przechowywany w tej części aplikacji. W tej zakładce możesz przeglądać wszystkie informacje wysyłane
w leadach. Leady mogą być sortowane według różnych kryteriów wyświetlania.

Możliwe jest także wyeksportowanie wszystkich leadów do pliku .csv lub .xlsx. Eksportowanie leadów nie powoduje usunięcia ich z Twojego konta.
Jeśli jednak chcesz trwale usunąć lead, skorzystaj z opcji "Usuń". 


PAMIĘTAJ!
Po usunięciu nie można już przywrócić skasowanych leadów. Nasz zespół nie ma dostępu do leadów pozyskanych przez naszych klientów, w związku z czym nie możemy przywrócić tych już usuniętych.


4. Fonty

Tutaj możesz wgrać własne fonty lub skorzystać z fontów udostępnianych przez Google. Po więcej informacji sięgnij do innego artykułu.

5. Płatności

Ta zakładka pozwoli Tobie na regulowanie płatności za korzystanie z aplikacji Landingi. Tutaj możesz wybrać okres rozliczeniowy (1 lub 12 miesięcy) i wprowadzić oraz modyfikować dane rozliczeniowe.

W ostatnim kroku możesz wybrać metodę płatności.
Poszczególne etapy płatności możesz śledzić po prawej stronie ekranu.


6. Moje konto

To tutaj możesz dokonywać zmian dotyczących konta Landingi. Przed Tobą kolejne zakładki:

 1. Ustawienia-
 • Zmiana hasła - jeśli jesteś zdecydowany zmienić hasło swojego użytkownika, wpisz bieżące hasło, nowe hasło, a następnie powtórz je i użyj przycisku "Zmień hasło";
 • Strefa czasowa - szczegółowe informacje na temat ustawień strefy czasowej
  w aplikacji Landingi znajdziesz tutaj;
 • Język - to opcja wyboru języka konta. Obecnie dow yboru masz dwie opcje - język polski i angielski;
 • Domyślny język landing page - wybór języka, w którym będą prezentowane komunikaty na landingach (np. błędy formularza, itp.);
 • Usuń konto - jeśli chcesz całkowicie usunąć konto, skorzystaj z tej funkcji;
 • Zarządzanie loginami mediów społecznościowych - możesz logować się do aplikacji, bezpośrednio wykorzystując konta mediów społecznościowych.

PAMIĘTAJ!
Usunięcie konta w ten sposób jest nieodwracalne, a wszystkie Twoje leady i landingi zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia.


2. Użytkownicy -
to tutaj możesz zobaczyć wszystkich użytkowników na swoim koncie wraz z ich typami. Możesz łatwo dodać nowych użytkowników lub usuwać istniejących. Szczegółowego opisu wszystkich rodzajów użytkowników możesz szukać tutaj.

3. Labs - miejsce, gdzie "przechowujemy" funkcje nie będące jeszcze na stałe
w aplikacji, ale planowane. Dzięki niej zbieramy od Was cenne opinie na ich temat
i decydujemy co jeszcze można w nich ulepszyć lub zmienić, przed implementacją.

4. Faktury

Wszystkie faktury wysłane do Ciebie będą dostępne właśnie tutaj. Faktury możesz pobrać jako dokumenty PDF. Znajdują się tu także aktualne dane rozliczeniowe.


5. Historia ruchu

Ostatnia karta to zbiór informacji dotyczących liczby unikalnych wejść na wszystkich Twoich landingach, w ujęciu dziennym.

6. API
Stworzysz tutaj API tokeny, które będą Ci potrzebne do instalacji i prawidłowego działania niektórych aplikacji lub narzędzi.

7. Opcje, które wyświetlają się w tym oknie, to także:

 • pomoc - tutaj jest dostępna nasza baza artykułów pomocy technicznej. Jestem pewna, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na większość pytań, które możesz mieć w odniesieniu do aplikacji Landingi :).
 • zmień pakiet - jeśli chcesz zmienić swój obecny pakiet, możesz to zrobić wybierając opcję, która najbardziej Tobie odpowiada. Możesz wybrać bardziej zaawansowany pakiet lub  też wybrać tańszy plan cenowy (jeśli Twój bieżący plan nie jest planem podstawowym);

PAMIĘTAJ!
Zmiana pakietu nie wydłuża czasu ważności konta.

 • opłać - gdy klikniesz w ten przycisk, spowoduje to przekierowanie do okna płatności, które opisałam dla Ciebie powyżej.


Jeśli jednak nie znajdziesz interesującego Cię tematu, gorąco zachęcam do kontaktu z naszym działem support, za pomocą ikony chatu po prawej stronie okna, gdzie
z przyjemnością odpowiemy na nurtujące Cię tematy i postaramy się rozwiązać każdy problem:)

Powodzenia!!

Did this answer your question?