Jeśli z jakichś powodów, chcesz zrezygnować z korzystania z naszej aplikacji, możesz anulować jej subskrypcję.
Jedynie Ty, jako właściciel konta, możesz tego dokonać. Personel Landingi nie jest uprawniony do anulowania subskrypcji użytkowników.

Wykonaj zatem następujące czynności:

1.  Zaloguj się do swojego konta Landingi .

2. Przejdź do zakładki "Płatności" i wybierz opcję "Anuluj subskrypcję", jak pokazano poniżej:

3. Alternatywnie, możesz skorzystać z następującego adresu URL: https://new.landingi.com/payments

Twoja subskrypcja zostania anulowana w przeciągu kilku minut i nie zostaną naliczone żadne dalsze opłaty. Jednak w dalszym ciągu będziesz w stanie korzystać ze swojego konta, aż do końca okresu jego ważności.

PRZYKŁAD:

Załóżmy, że posiadasz konto ważne do 31 grudnia i anulujesz subskrypcję 10 grudnia. Oznacza to, że Twoja subskrypcja nie odnowi się na kolejny miesiąc, ale w dalszym ciągu będziesz w stanie korzystać ze swojego konta do końca grudnia, ponieważ zostało ono już opłacone na okres całego miesiąca.


Jeśli w tym lub innym temacie wystąpią jakieś utrudnienia, skontaktuj się proszę z naszym zespołem wsparcia poprzez
support@landingi.com.

Did this answer your question?