Dla każdego landinga możliwe jest ustawienie harmonogramu kampanii. Pozwala to rozpocząć i zakończyć wyświetlanie landing page w wybranym przedziale czasu, bez konieczności ręcznej dezaktywacji strony w określonym momencie.

1. Najpierw wybierz landing page, dla którego chcesz ustawić harmonogram:

2. Następnie przejdź do ustawień:

3. W kolejnym kroku kliknij w zakładkę "Harmonogram":

Możesz tutaj ustawić od kiedy ma się wyświetlać Twój landing page i kiedy ma przestać być dostępny w Internecie. Możesz także wprowadzić adres URL, na który ma zostać przekierowany ruch gdy landing page nie jest dostępny.

Opcjonalnie możesz ustawić przekazywanie parametrów GET na nowy URL.

Podanie obydwu dat jest wymagane, aby harmonogram działał prawidłowo.

4. Kliknij "Start", aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia.

UWAGA - jeśli chcesz, aby przekierowanie działało od razu, jako datę zakończenia należy ustawić bieżący dzień oraz godzinę, która już minęła.

5. Jeśli będziesz zechcesz wyłączyć harmonogram -> kliknij "Wyłącz".

Did this answer your question?