Dla każdego landinga możliwe jest ustawienie harmonogramu kampanii. Pozwala to rozpocząć i zakończyć wyświetlanie landing page w wybranym przedziale czasu, bez konieczności ręcznej dezaktywacji strony w określonym momencie. Harmonogram pozwoli Ci również na ustawienie przekierowania 301 albo 301.

Jak ustawić harmonogram?

  1. Wybierz landing page, dla którego chcesz ustawić harmonogram i wejdź w "Dashboard" tego landinga.

2. Następnie przejdź do ustawień i wybierz zakładkę "Harmonogram".

3. W oknie, które się pojawi możesz ustawić, w jakim przedziale czasu ma się wyświetlać Twój landing page oraz wprowadzić adres URL, na który ma zostać przekierowany ruch, gdy landing page nie jest dostępny. 


4. Wybierz rodzaj przekierowania:

  • stałe 301;
  • tymczasowe 302.

Opcjonalnie, możesz też ustawić przekazywanie parametrów GET na nowy URL. Po wprowadzeniu zmian kliknij "Uruchom". Przy landingu pojawi się ikonka kalendarza. 

UWAGA: 🔥
Podanie obydwu dat jest wymagane, aby harmonogram działał prawidłowo. Jeśli chcesz, aby przekierowanie działało od razu, jako datę zakończenia należy ustawić bieżący dzień oraz godzinę, która już minęła.


WAŻNE: 💡
Rodzaj przekierowania ma znaczenie przy SEO; przy stałym przekierowaniu 301 następuje m. in wyindeksowanie landinga z Google oraz przekazanie "mocy" do nowej strony.

4. Jeśli zechcesz wyłączyć harmonogram, kliknij "Wyłącz".

Did this answer your question?