Dla każdego landinga możliwe jest ustawienie harmonogramu kampanii. Pozwala to rozpocząć i zakończyć wyświetlanie landing page w wybranym przedziale czasu, bez konieczności ręcznej dezaktywacji strony w określonym momencie. Harmonogram pozwoli Ci również na ustawienie przekierowania 301 albo 301.

Jak ustawić harmonogram?

  1. Wybierz landing page, dla którego chcesz ustawić harmonogram i wejdź w "Dashboard" tego landinga.

2. Następnie przejdź do ustawień i wybierz zakładkę "Harmonogram".

3. W oknie, które się pojawi możesz ustawić, w jakim przedziale czasu ma się wyświetlać Twój landing page oraz wprowadzić adres URL, na który ma zostać przekierowany ruch, gdy landing page nie jest dostępny. Opcjonalnie, możesz też ustawić przekazywanie parametrów GET na nowy URL. Po wprowadzeniu zmian kliknij "Uruchom". Przy landingu pojawi się ikonka kalendarza. 

UWAGA: 🔥
Podanie obydwu dat jest wymagane, aby harmonogram działał prawidłowo. Jeśli chcesz, aby przekierowanie działało od razu, jako datę zakończenia należy ustawić bieżący dzień oraz godzinę, która już minęła.

Jaki typ przekierowania wybrać?

Do wyboru masz 2 typy przekierowań: 

  • stałe 301, 
  • tymczasowe 302.

WAŻNE: 💡
Rodzaj przekierowania ma znaczenie przy SEO; przy stałym przekierowaniu 301 następuje m. in wyindeksowanie landinga z Google oraz przekazanie "mocy" do nowej strony.

4. Jeśli zechcesz wyłączyć harmonogram, kliknij "Wyłącz".

Did this answer your question?