Na początek chwil kilka o samych testach :)
Testy A/B to jeden z najważniejszych procesów przy tworzeniu landing page.
Pozwala na optymalizację landing page'a pod kątem jego efektywności. Dzięki takim testom możesz sprawdzić, który wariant kampanii jest najbardziej efektywny i przynosi większą ilość leadów czy konwersji.
Przechodzimy zatem do sedna.

1. Aby rozpocząć test A/B dla wybranego landinga, otwórz zakładkę "Test" w jego ustawieniach.  

2. W pierwszym kroku, musisz stworzyć przynajmniej jeden, dodatkowy wariant landinga, który będzie porównywany z oryginałem. Możesz skopiować oryginalnego landinga, stworzyć całkowicie nowego bądź też użyć innego, przygotowanego już wcześniej.

3. Przejdź razem ze mną przykład:
sporządźmy duplikat oryginalnego landinga i lekko go zmodyfikujmy, aby przekonać się, które hasło będzie skuteczniejsze w generowaniu leadów.
Oryginalny landing page wygląda następująco:

4. Po zduplikowaniu landinga, według instrukcji powyżej, wejdź do jego edycji (poprzez ikonę koła zębatego) i wprowadź zmiany np. w treści tekstu.
Załóżmy, że kopia będzie wyglądała następująco:

5. Zapisz wprowadzone zmiany.
W przypadku wariantów testowych, opcja "Publikuj" nie jest dostępna - dostępna jest wyłącznie opcja "Zapisz". Oczywiście zapis pozwala na zachowanie wszystkich wprowadzonych zmian i będą one widoczne dla odwiedzających Twoje landingi, w trakcie testu.  

6. Kiedy wariant będzie już gotowy, wejdź do ustawień testu i wybierz metodę wskazania zwycięzcy testu oraz podział ruchu.

Zwróć uwagę, że podział ruchu nie oznacza dokładnego, procentowego kierowania użytkowników na poszczególne warianty, ale prawdopodobieństwo, z jakim wczytany zostanie określony wariant podczas wizyty nowego użytkownika. Przykładowo, podział 50%/50% pomiędzy dwoma wariantami nie oznacza, że połowa uczestników trafi na wariant 1, a druga połowa na wariant 2, tylko że obydwa warianty mają po 50% szans, na bycie wyświetlonymi podczas wizyty nowego użytkownika.

7. Kiedy wprowadzisz już ustawienia, możesz rozpocząć test klikając na zielony przycisk "Rozpocznij test".

  • Gdy test trwa, obok nazwy landinga jest widoczna mała, czerwona ikona. Ta ikona widoczna jest także obok nazwy tego landinga, na liście wszystkich landingów na koncie.  
  • Podczas trwania testu jest możliwość edytowania oryginalnego landinga oraz wariantów testowych, bez konieczności zatrzymywania testu i utracenia dotychczasowych danych z nim związanych.
  • Jeśli dokonujesz duplikacji któregoś z landing page, automatycznie zduplikuje się także jego wariant testowy, jeśli taki posiada :)

8. Test zakończy się po spełnieniu warunków, które określiłaś/eś w ustawieniach.
Jeśli chcesz własnoręcznie ustalić zwycięski wariant, będzie to możliwe po zakończeniu testu, w ustawieniach wariantu. Domyślnie zwycięzcą zostaje ogłoszony landing oryginalny. 


Zdecydowanie radzimy, aby testy A/B przeprowadzać na dużym ruchu, kiedy istnieje możliwość zgromadzenia kilkuset konwersji na każdy z testowanych wariantów. W przypadku małego ruchu, wyniki testu trudno będzie uznać za miarodajne.  

Did this answer your question?