Poprzez zakładkę "Leady", którą znajdziesz w menu po lewej w głównym oknie aplikacji Landingi możesz zarządzać pozyskanymi leadami.

Gdzie znajdę leady?

Zaloguj się do aplikacji, a następnie przejdź do zakładki "Leady". Podświetlone leady to leady nieodczytane.

Po prawej stronie znajdziesz 3 ikonki. Kliknięcie w każdą z nich umożliwia następujące operacje:

  • folder archiwizuje leada, 
  • kosz usuwa leada,
  • strzałka rozwija szczegóły leada.

UWAGA: 🔥
Proces usunięcia leada jest nieodwracalny. Jeśli nie jesteś pewien, czy leady będę Ci potrzebne w przyszłości, sugerujemy ich archiwizację.

Filtrowanie leadów

Przeszukując leady, możesz wybrać z rozwijanego menu u góry aplikacji filtrowanie po określonych kampaniach (landing page'ach) –  zarówno tych aktywnych, jak i zarchiwizowanych lub wybrać wyświetlanie wszystkich leadów zbiorczo.

Kategoria "Nieprzypisane" oznacza leady ze wszystkich landing page'y, których statystyki zostały zresetowane. W czasie resetu statystyk leady zostają "odpięte" i wpadają do jednej kategorii "Nieprzypisane" – nie ma możliwości ich późniejszego, ponownego pogrupowania. 

Jak wyeksportować leady?

1. Kliknij przycisk "Eksport" w górnym rogu aplikacji.

2. Ustaw opcje eksportu wpisując adres e-mail oraz wybierając format eksportu leadów (.csv lub .xlxs) i kliknij "Wyślij".

Jak zarchiwizować leady?

1. W zakładce leady na swoim koncie zaznaczać leady, które chcesz zarchiwizować i kliknij w ikonę folderu, która archiwizuje wybrane leady.

2. Pojawi się komunikat, że leady zostały zarchiwizowane.

Jak przywrócić zarchiwizowane leady?

1. Aby przywrócić zarchiwizowany lead, wejdź do archiwum leadów klikając w "Pokaż zarchiwizowane" po prawej stronie okna aplikacji.

2. Wybierz leady, które chcesz przywrócić do głównej skrzynki leadów i kliknij "Przywróć". Pojawią się one z powrotem w głównej skrzynce.

Jeśli napotkasz jakieś problemy - napisz do nas na chacie :)

Did this answer your question?