Aby móc dodać do swojego konta jednego lub wielu użytkowników, przejdź przez poniższe kroki:

1. Wejdź w ustawienia konta "Moje konto",

2. Następnie kliknij w zakładkę "Użytkownicy",

3. Ustaw email dodawanego usera, tymczasowe hasło oraz typ użytkownika,

4. Po wprowadzonych danych, kliknij "Dodaj".

W razie potrzeby, jak dokonać usunięcia użytkownika?

Z poziomu listy użytkowników (screen powyżej) możesz usunąć każdego z  użytkowników, klikając w ikonkę 'x' po prawej stronie panelu.

Did this answer your question?